Eğitimde 2023-2024 yenilikleri

Millî Eğitim Bakanlığı, çağdaş dünyanın referansları kadar kendi geçmişi, kültürü, değerleri ve tarihini de eğitim sisteminin bir parçası olduğu anlayışıyla son bir yılda önemli projeleri hayata geçirdi. İşte Millî Eğitim Bakanlığınca 2023-2024 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen bazı projeler:

 

SINIFTA KALMA GERİ GELDİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla Bakanlık, bu yıl eğitim öğretim süreçlerinde bir dizi değişikliğe gitti.

Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı. Ayrıca, öğrencilerin 50 ortalama ile sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya kademeli uygulanmak üzere son verildi.

 

TÜRKÇE BARAJ PUANI 70’E ÇIKARILDI
Bu yıl ilk defa yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre, 9’uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler, artık sınıf tekrarı yapacak. Ayrıca sınıf geçmede Türkçe baraj puanın 70’e çıkarıldı.

Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9’uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulandı, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek. Özürsüz yapılan her bir devamsızlık günü için öğrencilerin, 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapmasına dönük uygulama hayata geçirildi. 

Öte yandan, liselerdeki sınavlar, ilk kez bu eğitim öğretim döneminden itibaren artık sadece yazılı yoklama şeklinde yapılmaya başlandı. 6698 sayılı kanunda yer verilen, kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan durumlar dışında öğrencilere ait kişisel veriler veli, vasi veya ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenememesine ilişkin hüküm de yürürlüğe girdi.

 

GELENEKSEL OYUNLAR, OKUL BAHÇELERİNDE YENİDEN HAYAT BULUYOR
Okul bahçelerinin yeniden geleneksel oyunların oynandığı, öğrencilerin birbirleriyle sosyalleştiği mekanlar haline getirilmesine dönük uygulamalar hayata geçirildi. 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını içeren “Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu” adlı kılavuz kitap ve bu oyunlara ilişkin videolar hazırlandı. 

İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince “28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü” kapsamında Mayıs ayının son haftasında “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri”nin düzenlenmesi, öğrencilerin şenliklere katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla Valiliklere resmi yazıyla bilgilendirme yapıldı.

Okul bahçeleri yeniden düzenlenerek geleneksel çocuk oyunlarının oynanabileceği alanlara dönüştürüldü. Böylece öğrencilerin sosyalleşmesi, ekran bağımlılığının azalması ve obezite ile mücadele edilmesi hedeflendi.

Ayrıca öğrencilerin sağlığı için ilkokullarda öğrencilere kültürfizik hareketleri yaptırılmasına yönelik düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda temel eğitim kurumlarında öğrenciler önce kültürfizik hareketleri yapıyor daha sonra derse başlıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını 104. yıl dönümünde 81 ilden gelen 115 çocukla, 1. TBMM binasında “23 Nisan Özel Oturumu” gerçekleştirildi. İki oturumdan oluşan bu etkinliğin birinci oturumu 23 Nisan 1920’yi canlandırırken ikinci oturumu ise Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu’nun Türk Yurdu oluşunun bininci yılı Türkiye’sini çocukların gözünden yansıtmaya çalışıldı.

Temel eğitim sistemini sınav değil, süreç odaklı bir öğrenme dönemi haline getirmek için pek çok adım atan Milli Eğitim Bakanlığı, sınıf tekrarı ve devamsızlık affı, açık liselere geçişi sınırlandırmak amacıyla yaptığı düzenlemelerle çocukların yerinin okul olduğunu altını çizen birçok uygulamaya imza attı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla, sosyal ve kültürel etkinlikler yoluyla öğrencilerin dilin zenginliklerini tanımasını ve kültür taşıyıcısı olan sözcüklerle buluşmalarını sağlamak amacıyla okul öncesinden liseye tüm sınıf kademelerinde uygulanmak üzere “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” başlatıldı.

 

OKULLARDA SINAV HAFTASI UYGULAMASI İLK KEZ YAPILDI
Bakanlık tarafından ilk kez yayımlanan çatı bir yönetmelik ile okullarda yapılan sınavlara ilişkin yeni düzenlemeler bu yıl hayata geçirildi. MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okullarda birden fazla öğretmen tarafından okutulan derslerin tüm sınavlarının “ortak yazılı” olarak yapılması hükmü yer aldı.

Okullarda öğretmenler tarafından yapılacak yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı soruların kullanılması, ortak yazılı sınavların yapılması, sınav haftası uygulamasına geçilmesi, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavlarının 4 dil becerisini ölçecek şekilde yapılması gibi pek çok yenilik yeni dönemle birlikte hayata geçirildi.

ORTAK SINAVLARDA AÇIK UÇLU SORU DÖNEMİ
Millî Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla ülke geneli ortak sınavlarda ilk kez öğrencilerin cevapları kendi cümleleriyle yazacakları açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.

 

DERSLERDE CEP TELEFONLARINA SINIRLANDIRMA
Ayrıca okullarda öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alındı. Böylece öğrencilerin telefonla derse girmelerini ve fotoğraf, görüntü, seslerin izinsiz olarak sosyal medyada paylaşılmasını sınırlayan karar hayata geçirildi.

Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan Türkçe Dört Beceri Sınavı, Avrupa Dil Testi Uygulayıcıları Birliği (ALTE) tarafından tescillendi ve uluslararası geçerlik belgesi aldı.

Şehit, gazi yakını ve koruma altına alınan çocukların kanuni hakları gereği özel okullara ücretsiz erişimini kolaylaştırmak amacıyla, merkezi yerleştirme yapılması kararı alındı. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren tüm özel okulların derslerde Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarının okutması zorunlu olması kararı alındı.

MEB, lise öğrencilerine derslerinin yanında “beceri kazandıracak kurs” dönemini başlattı. Öğrencilere, becerilerini geliştirmeleri için halk eğitim merkezlerinde çok sayıda kurs, BTK’nin açtığı kurslar ile meslek liselerinde uygulama eğitimlerinin verileceği kurslar olmak üzere üç alternatif sunuldu. Lise öğrenimi boyunca yüz yüze ya da uzaktan eğitim yöntemleriyle kursları tamamlayan öğrencilerin sertifikaları ile 40 saatlik sosyal sorumluluk programlarında yaptıkları uygulamalar, e-Portfolyalarına işlenecek.

MERDİVEN ALTI KURSLARA CEZA
Bakanlık tarafından “merdiven altı” faaliyet gösterdiği belirlenen ruhsatsız kurslar kapatıldı, bu yerlere kesilen ceza tutarı 80 milyon lirayı buldu.

 

ÖSYM VE MEB YKS İÇİN ORTAK ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlanacak sorularda, ÖSYM ve Bakanlıkta görevli alan uzmanlarının birlikte çalışma programı hayata geçirildi. Sınavlara hazırlıkta öğrencilerin ders kitaplarını ana kaynak olarak kullanması tavsiye edildi.

 

 

EV ÖDEVİ YERİNE SANATSAL, KÜLTÜREL, SPORTİF VE BİLİMSEL FAALİYETLERE TEŞVİK
Millî Eğitim Bakanlığınca yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevlerinin verilmemesi kararlaştırıldı. Ev ödevi yerine öğrencilerin, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesini isteyen Bakanlık, ayrıca öğrencilerin yaşlarına uygun şekilde aileleriyle yapabilecekleri etkinliklerle kaliteli zaman geçirmelerine yönelik etkileşimli dijital rehber kitaplar hazırladı.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN SÜREÇ BAŞLADI
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Bakanlık öğretmen atamalarında “KPSS yüzde 50, sözlü sınav yüzde 50” ağırlıklı sisteme geçiş için yeni düzenleme yaptı. Bu kapsamda objektif kriterlerle sözlü sınavların yapılması için yazılı sınavlardaki uygulamaya benzer sıkı önlemler hayata geçirilecek. Yeni düzenleme ile yapılacak sözlü sınavlar, 1 Temmuz’dan itibaren gerçekleştirilecek.

 

VELİ RANDEVU SİSTEMİ HAYATA GEÇİRİLDİ
Velilerin okul müdürü ve öğretmen görüşmelerini dijital ortama taşıyan “veli randevu sistemi” hayata geçirildi.

Okul ve eğitim kurumlarının kullanacağı yerli ve millî e-posta sistemi geliştirildi. Böylece, TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçirilen kullanıcı dostu yeni sistem ile veri güvenliği ve kamu tasarrufu sağlandı.

Bakanlıkça, görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle şiddete maruz kalan başta öğretmenler olmak üzere bütün eğitim çalışanlarına il hukuk hizmetleri birimlerince hukuki yardımda bulunulacak.

 

SOSYAL ETKİNLİK İÇERİKLİ YENİ KARNELER DAĞITILACAK
Ortaokul öğrencilerine, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işleneceği yeni tasarımlı karneler dağıtılması kararı alındı.

Sosyal etkinlikler, karnelerde “katılım”, “ürün ortaya koyma”, “performans gösterme” ve “derece alma” olmak üzere 4 ana düzeyde işlenecek.

 

EĞİTİMDE EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ MÜFREDAT
Bakan Tekin’in göreve gelmesiyle birlikte talimatını verdiği yeni müfredat, eğitim dünyasında en çok gündem oluşturan konu oldu.

Ana hedefi eylemlerden değerlere, değerlerden erdemli insana, erdemli insandan ise nihai hedef olan “Huzurlu Aile ve Toplum” ile “Yaşanabilir Çevrede Huzurlu İnsan”a ulaşma olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden sonra Bakan Yusuf Tekin tarafından onaylandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül 2024’ten itibaren okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Yeni programların hazırlanması aşamasında görev alan akademisyenler ve alan uzmanlarınca öğretmenlere yönelik “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi kursları” başlatıldı. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla müfredat değişikliklerine yönelik yaklaşık 720 bin öğretmene eğitim verilecek.

Millî Eğitim Bakanlığınca, yeni eğitim öğretim döneminde Türk sosyal hayatında aile, adabımuaşeret, nezaket kuralları gibi seçmeli dersler de ilk kez yer aldı.

 

MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK YENİLİKLER
Mesleki eğitimdeki işletmelerin “iş sağlığı ve güvenliği” açısından yeniden değerlendirilmesini, şartları uygun olmayanlarla sözleşmelerin feshedilerek öğrenci gönderilmemesi istendi.

MEB, meslek liseliler için “istihdam odaklı” yeni programını açıkladı. Türkiye’nin her bölgesinde eğitim alan meslek liselilerin istihdamının kolaylaştırılması için “bölge”, “ihtisas”, “sektör içi” ve “sektöre entegre” olmak üzere 4 yeni okul programının hayata geçirilmesini kararlaştırıldı.

Ortaokul 7. sınıftan itibaren öğrencilerin temel meslek becerilerini keşfetmeleri amacıyla bu yaz tatilinde 10 ilde ve 196 okulda pilot olarak “zanaat atölyeleri” kursları açılması kararlaştırıldı. Uygulama ile meslek liselerinin kapıları, ilk kez ortaokul kademesindeki öğrenciler için de açık tutulmuş olacak.

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi hazırlandı. Bakan Tekin, belge ile “Herkesin bir mesleği olmalı.” anlayışını düstur edinerek, sektör işbirlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmayı, öğrencileri hayata ve istihdama hazırlayarak ülkenin kalkınmasına ve refahına katkı sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

SON HAFTA FAALİYET HAFTASI İLAN EDİLDİ
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla bu yıl ilk kez eğitim öğretim dönemlerinin son haftasının öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasının teşvik edilmesi için “dönem sonu faaliyet haftası” düzenlenmesi kararı alındı.

 

ÖĞRETMENLER ODASI BULUŞMALARI
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere verdiği değerin bir yansıması olarak her ayın ilk cumartesi günü farklı şehirlerde öğretmenlerle bir araya gelerek Öğretmenler Odası Buluşmaları adı altında istişareler gerçekleştiriyor. Bakan Tekin, göreve geldiğinden bugüne dek 15 bini aşkın öğretmenle bir araya geldi. Ayrıca Bakan Yusuf Tekin’in başkanlığında 35 ilde il eğitim değerlendirme toplantısı yapılarak eğitim öğretim süreçlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

 

TÜRKİYE’NİN İLK GÜZEL SANATLAR MÜZİK İLKOKULU VE ORTAOKULU AÇILDI
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde açılan Türkiye’nin ilk güzel sanatlar müzik ilkokulu ve ortaokuluna müzik yeteneğine göre öğrenci kabulü başladı. Söz konusu okullarda uygulanan program ile birlikte güzel sanatlar içerisinde yer alan Türk Müziği alanında da eğitim verilerek Türk müziğinde nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN İLK KEZ ‘ZANAAT OKULU’ AÇILACAK
Millî Eğitim Bakanlığı, temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen ortaokul öğrencileri için bu yaz tatilinde “zanaat atölyeleri” olarak adlandırılan kurslar açacak. Uygulama ile meslek liselerinin kapıları, ilk kez ortaokul kademesindeki öğrenciler için de açık tutulmuş olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir